icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon

Національна асоціація дослідників Голодомору-геноциду українців

icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon

Національна асоціація дослідників Голодомору-геноциду українців

СУД СКАСУВАВ «ПОЛІТИЧНЕ» РІШЕННЯ НАЗЯВО: У ДИСЕРТАЦІЇ О. СТАСЮК З ГЕНОЦИДУ УКРАЇНЦІВ ВІДСУТНІ ФАЛЬСИФІКАЦІЇ ТА ПЛАГІАТ

СУД СКАСУВАВ «ПОЛІТИЧНЕ» РІШЕННЯ НАЗЯВО: У ДИСЕРТАЦІЇ О. СТАСЮК З ГЕНОЦИДУ УКРАЇНЦІВ ВІДСУТНІ ФАЛЬСИФІКАЦІЇ ТА ПЛАГІАТ

Журналістське розслідування щодо діяльності в Україні «п’ятої колони» та дискредитації новітніх досліджень Голодомору-геноциду українців 1932-1933 років продовжується…

В Україні під час вшанування пам’яті 10, 5 млн  українців, знищених комуністичним режимом у 1932-1933 роках, тривають переслідування науковців та дослідників, які розкривають правду про Голодомору-геноцид.

Захищена у грудні 2021 року Олесею Стасюк перша в Україні докторська дисертація з геноциду українців викликала спротив «п’ятої колони» в Україні та «завивання» кремлівських пропагандистів.  Саме ця робота  розпочала знищувати російські наративи,  які 90 років кремль нав’язував Україні та світу. Українці   пам’ятають про знищення у 1932-1933 роках комуністичним режимом  184 вчених Всеукраїнської академії наук, з яких 170 – це українські історики, тож настав час відновити  Українську історичну школу.

Правда про злочини кремля приховувалася не лише в часи російської окупації, а й  в роки незалежності, що є одним із чинників, який призвів до чергової російської війни проти України.

З метою знищення новітніх досліджень з теми Голодомору-геноциду українців,  під керівництвом голови УІНП А. Дробовича, екс-міністра О. Ткаченка, заступника директора Інституту історії України  Г. Боряка та декана істфаку КНУ ім. Т. Шевченка І. Патриляка,  була розгорнута кампанія з дискредитації докторської роботи «Інститут уповноважених у здійсненні Голодомору-геноциду 1932-1933 рр. в УСРР» Олесі Стасюк.

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО), яке повинно дотримуватися вимог Конституції України, Законів України та принципів доброчесності, справедливості, об’єктивності,  незаконно прийняло та розглянуло сфальсифіковану Г. Боряком, Л. Якубовою, Г. Єфіменком, О. Юрковою скаргу, щодо нібито наявних у вказаній науковій роботі  «фальсифікацій та плагіату». НАЗЯВО вступивши у змову зі скаржниками не лише намагалося сфальсифікувати докази, а й прийняло протиправні рішення, посилаючись на  ст. 42 Закону України «Про освіту» , ст. 19 Закону України «Про вищу освіту».

Абсурдність посилання на вказані норми законів в їх рішенні суперечить здоровому глузду, оскільки в ст. 42 Закону України «Про освіту» мова йде про обрання, призначення та звільнення з посади керівника закладу вищої освіти, а у  ст. 19 Закону України «Про вищу освіту» мова йде про склад НАЗЯВО.

Докторка, з метою захисту своїх конституційних прав  та відстоюючи національні інтереси України, звернулася до суду.

У своєму відзиві на позовну заяву Стасюк  НАЗЯВО вказало, що спір має приватно-правовий характер, а оцінка дисертаційного дослідження є їхньою приватною справою, впливає лише на репутацію науковця та не підлягає розгляду судом. Суд відхилив  це нікчемне з юридичної точки зору клопотання.

Крім того, НАЗЯВО  вказало, що не здійснює публічно-владних управлінських функцій та не надає адміністративних послуг. Дійсно в п.4 Статуту вказано, що НАЗЯВО є неприбутковою організацією. В той же час НАЗЯВО займається атестацією університетів, кафедр, програм та ін., незаконно отримуючи за це значні кошти.

Виникає кілька питань:

-на підставі яких нормативно-правових актів НАЗЯВО під керівництвом А. Бутенка фактично грабує наукові установи та університети?

-чому правоохоронна система не реагує на корупційну діяльність НАЗЯВО?

-хто покриває незаконну діяльність НАЗЯВО, яке знищує науку та освіту  в Україні?

9 жовтня 2023 року Івано-Франківський окружний адміністративний суд ухвалив рішення та визнав протиправними та скасував рішення Комітету з питань етики НАЗЯВО від 24.05.2023 р. та Рішення НАЗЯВО від 27.06.2023 р., зазначивши про недотримання Комітетом з питань етики Національного агентства форми реалізації наданих йому повноважень та грубе порушення положень Порядку розгляду скарги, які містять обмеження щодо часу проведення такої перевірки.

Також, суд констатував, що: «Національне агентство та його Комітет з питань етики, стверджуючи про факти академічного плагіату в дисертації Стасюк О.О. (без наведення об’єктивних даних) не обґрунтували та не підтвердили належними, допустимим доказами, що за результатами розгляду скарги, оригінальність тексту наукової роботи становить менше 80%...

Суд вважає що у спірних правовідносинах Національним агентством та його Комітетом з питань етики не дотримано принципу верховенства права.

На переконання суду, після проведення перевірки дисертаційного дослідження Стасюк О.О. на тему "Інститут уповноважених у здійсненні Голодомору-геноциду 1932-1933 років в УСРР" на наявність академічного плагіату і не виявлення такого під час присудження Міністерством освіти і науки України наукового ступеня - доктора історичних наук, Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти всупереч зазначеним принципам, протиправно розглянуло скаргу Г.Боряка та інших і прийняло спірні рішення». 

Відомий  професор, директор Інституту української мови НАН України Павло  Гриценко з даного приводу зазначив: «Спроби в будь-який спосіб знівелювати результати дослідження О.О. Стасюк, знеохотити авторку щодо подальших наукових пошуків, посіяти зневіру серед науковців у необхідності розшуку нових джерел інформації та їх ретельного опрацювання – усе це продумані прийоми цілеспрямованого гальмування важливого державотворчого процесу – встановлення  історичної правди, формування культури історичного мислення українців».

Справа О. Стасюк надзвичайно показова: вона розкриває не лише механізм цькування, жертвою якого може стати будь-який науковець, що з тієї чи іншої причини став “неугодним” для чиновників від науки чи посадовців в урядових кріслах, а й висвітлює процеси боротьби за ідентичність української нації  в гуманітарній сфері.

Адвокати докторки повідомили про підготовку матеріалів, щодо притягнення до відповідальності осіб, які здійснюють переслідування науковців за розкриття злочинів тоталітаризму. Вважають, що діяльність «п’ятої колони» є ідеологічної диверсією в гуманітарній сфері, яка  загрожує безпеці України під час російської-української війни.